Otpisano 70,25 miliona duga


Banjaluka – Poreska uprava RS otpisala je lani 70,25 miliona KM duga za porez i doprinose koji se odnosi na preduzeća u kojima je pokrenut stečaj i gdje je došlo do zastare potraživanja.

Podaci o otpisu potraživanja u 2017. godini objelodanjeni su u izvještaju o finansijskim izvještajima i usklađenosti Poreske uprave koji je objavila Glavna služba za reviziju javnog sektora RS. Revizori su poreznicima dali mišljenje sa rezervom zbog uočenog nepoštovanja propisa u pojedinim slučajevima.

Višemilionska potraživanja preduzeća otpisivana su lani na osnovu rješenja koja nastaju kada stečajni sudija zaključi postupak i rješenja o nenaplativosti na osnovu zastare potraživanja.

Stečajni postupak u kojem se Poreska uprava RS pojavljuje kao povjerilac prošle godine je otvoren u 117 poreskih obveznika. Poreska uprava je u tim postupcima prijavila 12,77 miliona maraka potraživanja, a priznata su u iznosu od 7,94 miliona.

Revizori su se, osim na otpisani dug, osvrnuli i na odgodu plaćanja poreskog duga. Na adresu Ministarstva finansija zahtjeve za odgodu dostavila su 264 preduzeća sa ukupnim dugom od 167,23 miliona. Zeleno svjetlo su dobila 103 zahtjeva kojima je obuhvaćen dug od 50,34 miliona.

Revizori su naveli da je na osnovu zaključaka Vlade RS ministar donio šest rješenja o odgođenom plaćanju u iznosu od 16,02 miliona bez obezbjeđenja poreskog duga kako je propisano zakonom.

Poreska uprava je, s druge strane, lani donijela 88 rješenja o odgodi plaćanja obaveza u iznosu od 1,22 miliona KM, dok su u istom periodu ukinuta 63 rješenja za dug od oko 740.000 maraka.

–  Pojedini poreski dužnici, o čijem zahtjevu je odlučivao direktor Poreske uprave, kao sredstvo obezbjeđenja poreskog duga dostavili su bjanko mjenice iako zakonom nije propisano obezbjeđenje duga tim putem. Utvrđeno je i da su neki ostvarili pravo na odgađanje duga više puta kojim je obuhvaćen i novi dug, a da ne izmiruju obaveze utvrđene prethodnim rješenjem – navedeno je u revizorskom izvještaju.

Revizori su podsjetili da Poreska uprava prati izvršenje rješenja kojim je odobreno odgođeno plaćanje dugovanja i obavještava Ministarstvo finansija ukoliko utvrdi da se obveznik ne pridržava uslova i rokova iz rješenja ministra.

– Ministar za pojedine obveznike nije ukinuo rješenja o odgođenom plaćanju poreskih obaveza poslije prijema obavještenja. To se najvećim dijelom odnosi na javne zdravstvene ustanove, čije su obaveze mirovale do kraja juna 2017. uz obavezu redovnog plaćanja tekućih obaveza za poreze i doprinose – utvrdili su revizori.

Ministar finansija RS Zoran Tegeltija juče nije odgovarao na telefonske pozive, kao ni direktorica Poreske uprave Zora Vidović.

Poreska uprava lani je imala na raspolaganju 27,08 miliona KM, a najviše novca je dato za lična primanja i korišćenje robe i usluga.

Sporne plate i putovanja

Revizori su analizom finansijskih izvještaja Poreske uprave RS došli do zaključka da se obračun plata načelnicima odjeljenja u statusu namještenika još vrši po koeficijentu, 18 što nije u skladu sa odredbama zakona koje definišu koeficijent 15.

Stav revizora je da je bilo manjkavosti prilikom zasnivanja radnog odnosa sa pripravnicima, ali i na osnovu dnevnica za službena putovanja jer nalozi nisu ispunjavani kako je predviđeno. Revizori su zaključili i da Pravilnik o javnim nabavkama u Poreskoj upravi od marta 2017. godine nije usklađen sa Zakonom o javnim nabavkama.

Previous Prepunim teglicama jagoda zarađuju za more
Next Počinje ITF Banjaluka ladies open 2018.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *