Sve mlađa djeca u sukobu sa zakonom: Kradu i sa šest godina


Najmlađi maloljetni delinkvent u RS u 2017. godini imao je svega šest godina, a ovo, prema mišljenju stručnjaka, svjedoči o neuspjehu porodice i društva u cjelini da obezbijedi potrebnu brigu i nadzor u odrastanju djece.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) RS evidentiralo je maloljetna lica od šest i devet godina koja su otuđila tuđe stvari”, potvrđeno je u MUP-u RS.

Prema njihovim riječima, djeca ovog uzrasta po Krivičnom zakoniku RS ne podliježu krivičnoj odgovornosti te stoga nije pokrenut krivični postupak. Nije precizirano o kojoj vrsti krađa se radilo.

Kao počinioci prekršaja, naglašavaju u MUP-u, evidentirano je više lica starosti od 14 godina i to zbog prekršaja vrijeđanje, prema Zakonu o javnom redu i miru.

Napomenuli su da se krivično zakonodavstvo ne primjenjuje prema licu koje u vrijeme kada je djelo izvršeno nije navršilo 14 godina.

“Posebno je zabrinjavajuće što se radi o djeci koja su znatno mlađa od 14 godina, koja ne mogu biti krivično odgovorna, ali koja, s obzirom na svoju razvijenost, nisu u stanju ni da shvate značaj i težinu izvršenog prestupa”, istakli su za “Nezavisne” u Ombudsmanu za djecu RS komentarišući podatak da su i djeca sa šest i devet godina evidentirana zbog krađe.

Kako ističu, protiv njih se ne pokreće postupak utvrđivanja odgovornosti za učinjeni prestup, već se postupa u okviru nadležnosti centara za socijalni rad.

“Postupa se u okviru centara za socijalni rad kako bi se mjerama porodično-pravne zaštite jačala odgovornost roditelja, a djeca prevaspitala i odvratila od nedozvoljenih postupaka”, pojašnjavaju u Ombudsmanu.

U Centru za socijalni rad Prijedor kazali su da djeca ispod 14 godina nisu krivično odgovorna pa prema tome sva dalja postupanja se odvijaju u centru za socijalni rad.

“U takvim slučajevima procjenjujemo šta su to slabe tačke kod roditelja i kod djece. Onda se uključujemo i radimo prevenciju nekih neprilagođenih ponašanja kod djece koja su im sklona”, pojasnili su za “Nezavisne” u tom centru.

Kada su generalno u pitanju maloljetni delinkventi, ističu u Centru, oni čine razne prekršaje i krivična djela, a kada su u pitanju delinkventi mlađi od 14 godina, oni su obično skloni asocijalnim ponašanjima, mada, ističu, ima onih i koji krše zakon.

“Mlađi maloljetni delinkventi uglavnom bježe od kuće, ne pohađaju redovno nastavu, skloni su vršnjačkom nasilju i drugim oblicima neprilagođenog ponašanja”, naglašavaju u Centru.

Naveli su da, kada su u pitanju i mlađi maloljetnici od 14 do 16, kao i oni stariji od 16 do 18, oni podliježu krivičnoj odgovornosti, kao i njihovi roditelji.

(Nezavnisne novine)

Previous Han: Dva nova poglavlja za Srbiju nisu nerealna
Next Svjetsko prvenstvo 2018 / Kozaci: Ako vidimo muškarce kako se ljube, zvat ćemo policiju

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *