Institucije BiH alkohol plaćaju 72.000 KM: Pivo samo da je svijetlo, ali vino neće od svakoga


Služba za zajedničke poslove institucija BiH kupuje alkoholno piće procijenjene vrijednosti 61.475 KM bez poreza, odnosno nepune 72.000 KM s uračunatim PDV.

Međutim, od cijene su interesantniji detalji iz tenderske dokumetacije iz kojih se vidi da Služba na tenderu favorizuje tačno određene proizvođače pića. Tako se za godinu dana traži 150 flaša bijelog vina sorte žilavka koga pune trebinjski Vinogradi „Vukoje“, te isto toliko flaša crnog vina vranac istog proizvođača. Na isti način se za zaposlene i funkcionere u institucijama BiH kupuje po 150 flaša crnog i bijelog vina Vinarije „Nuić“ iz Ljubuškog, 50 flaša žilavke i 100 flaša vranca trebinjskog manastira Tvrdoš.

Foto: Profimedia

Istovremeno, dio alkoholnog pića kupuju bez favorizovanja bilo koga, tako što se ne navodi proizvođač: 100 flaša dalmatinske rakije loze, 10.000 flaša svijetlog piva koje se otvara bez otvarača, 500 flaša bezalkoholnog piva, 200 flaša rakije viljamovke sa minimalno 38 procenata alkohola, kao i još 1.000 flaša žilavke, 500 flaša vina sorte krstač, te 1.000 litara crnog vina vranac.

Za one koji vole žestoka alkoholna pića, Služba za zajedničke poslove nabavlja i 50 litara konjaka, 350 litara poznatog viskija s najmanje 40 procenata alkohola, 50 litara vinjaka, deset litara biljnog likera i 50 litara rakije travarice. Kriterijum za odabir ponuđača je najniža cijena.

Institucije BiH se ovim ne obavezuju da će kupiti tačno dogovorenu količinu već u skladu sa potrebama, ali one ne smiju preći utvrđenu količinu ni dogovorenu cijenu.

– U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg je došlo krivicom dobavljača, isti će platiti kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od jedan odsto ukupne vrijednosti narudžbenice po kojoj je došlo do kašnjenja, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, a najdalje deset kalendarskih dana – navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Grantuju da nema korupcije

Prema Zakonu o javnim nabavkama BiH ponuđači na tenderu potpisuju izjavu kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću garantuju da nisu ponudili mito ni jednoj osobi uključenoj u proces javne nabavke, da nisu dali niti obećali dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, te da nisu bili uključeni u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.

(Srpska Info)
Previous PROVJERILI SMO KAKO FUNKCIONIŠE SAOBRAĆAJ POD STARČEVICOM Od spajanja tranzita do kampusa za dvije minute (VIDEO)
Next Besplatna obuka za tekstilne radnike

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *