Pandurević uputila otvoreno pismo Đokiću


Aleksandra Pandurević, potpredsjednik SDS-a uputila je otvoreno pismo ministru industrije, rudarstva i energetike Petru Đokiću, nakon njegove jučerašnje izjave da nikada nije rekao da postoji problem sa Zakonom o javnim nabavkama u vezi sa radom Termoelektrane u Gacku, kako to tvrdi potpredsjednik SDS-a, nego da je problem u njegovoj primjeni.

Pismo Aleksandre Pandurević prenosimo u cijelosti.

“Gospodine ministre,

iz Vaše jučeršnje izjave da ”nisam slušala šta ste govorili u vezi sa Zakonom o javnim nabavkama”, te da niste tvrdili da je problem u Zakonu nego u njegovoj primjeni, prije svega želim da Vas uputim da sami poslušate i pročitate šta ste kazali 17. jula u Gacku. Citiraću Vam dio vijesti SRNE i RTRS:

“Đokić je istakao da, nalažući određene procedure, Zakon o javnim nabavkama BiH ne štiti javni interes i njegovom primjenom su ovo, ali i neka druga preduzeća oštećena, zbog čega je neophodno da se “ozbiljno pretrese” i donesu praktična i bolja rješenja koja bi bila u interesu preduzeća.”

Nije sporno ministre da Zakon o javnim nabavkama nije najsrećniji i da ga je potrebno mijenjati i popravljati. Ono što je sporno jeste da Vi krijete istinu, a to je da su problemi u ‘RiTE Gacko’ nastali zbog svjesnog kršenja odredaba Zakona kako bi posao otklanjanja jalovine bio dodijeljen favorizovanoj, SNSD-u bliskoj i kumovskoj firmi ‘Termograding’. Dakle, ministre, ovaj put nije problem u Zakonu nego u njegovom svjesnom kršenju.

Umjesto što demantujete sami sebe, ukoliko niste upetljani u ove nezakonitosti, očekivala sam da odgovorite na sljedeća pitanja:

1. Da li Vam je poznato da je u otvorenom postupku javne nabavke, raspisanom 20. jula 2017. godine, objavljena tenderska dokumentacija sa tri nezakonita uslova kojim se favorizuje jedan ponuđač (kumovski ‘Termograding’) i da je Kancelarija za žalbe zbog tih kriminalnih uslova poništila nabavku?

2. Da li Vam je poznato da je 25. avgusta 2017. godine ponovo pokrenut otvoreni postupak javne nabavke sa identičnim nezakonitim uslovima zbog kojih je prethodni postupak poništen? Da li ste pitali odgovorne u ‘RiTE Gacko’ zašto su to učinili, zašto su ponovili nezakonite uslove?

3. Da li Vam je poznato da je ‘RiTE Gacko’, 29. decembra 2017. (pred Novu godinu da prođe nezapaženo) zaključila ugovor sa ‘Termogradingom’ i ‘Tereks-inženjeringom’, direktnom pogodbom, bez objavljivanja obavještenja, ili, pojednostavljeno, u četiri oka? Da li Vam je poznato da u zakonskom roku nisu objavili obavještenje o sklopljenom ugovoru, niti su naveli riječ obrazloženja za “nepredviđene okolnosti”?

4. Da li Vas je menadžment ‘RiTE Gacko’ obavijestio da je pred Privrednim sudom u Trebinju pokrenut spor protiv ‘RiTE Gacko’ sa odštetnim zahtjevom od 5,8 miliona KM na ime izgubljene dobiti, a sve zbog nezakonitih tenderskih uslova?

5. Da li Vam je poznato da se identični poslovi uklanjanja jalovine u drugim rudnicima u Republici Srpskoj, na težem i zahtjevnijem terenu, plaćaju tri miliona KM manje?

6. Ko će biti kriv za ogromnu štetu (mjesečno više od 11 miliona KM) ukoliko ‘RiTE Gacko’ stane sa radom jer su zalihe uglja na izmaku? Hoće li štetu nadoknaditi kumovi?

Na kraju, ukoliko Vam sve ovo do sada nije bilo poznato, ministre Đokiću, šta ćete učiniti sada kada Vam je poznato? Hoćete li pokrenuti pitanje odgovornosti (i one krivične) rukovodstva ‘RiTE Gacko’ ili je to mnogo očekivati od čovjeka koji je promijenio Pravilnik o koncesionoj naknadi kako bi Republika Srpska kao Deda Mraz poklonila Vuku Hamoviću 100 miliona KM?

Aleksandra Pandurević, potpredsjednik SDS”

(Nezavisne novine)

Previous Posebna sjednica NSRS o Dodikovom zahtjevu u vezi sa Srebrenicom 14. avgusta
Next Nije prihvaćen Mektićev prijedlog o privremenom šatorskom naselju

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *