Vlasnici bespravno izgrađenih objekata dobili novu šansu za legalizaciju


Vlasnici bespravno izgrađenih objekata dobili su novu šansu za njihovu legalizaciju. Stupio je novi zakon prema kojem, ukoliko zahtjev predaju u narednih šest mjeseci, naknadu plaćaju po aktuelnim cijenama, dok će nakon tog roka troškovi biti uvećani za 20 odsto. Procjene su da je i dalje više od 30.000 nelegalizovanih objekata.

U legalizaciju svog objekta Miloš Krčić krenuo je još u prošlom roku. Na rješenje i dalje čeka, ali kaže da apeluje na svoje komšije u banjalučkom naselju Česma da iskoriate novi rok za legalizaciju.

“Trebalo bi da se postavi neki rok poslije, pa da se narod pokrene da ne bude više ‘biće to opet’. I da se to što prije dovede u normalu”, istako je Krčić.

Novim zakonom omogućena je legalizacija svih objekata izgrađenih ili započetih do 18. jula ove godine, ali se za razliku od ranijeg zakona plaća puna cijena za sve potrebne dozvole. Zadržane su povlastice u smislu skraćenog postupka za pribavljanje projektne dokumentacije i upotrebne dozvole.

“Mi imamo oko 10.000 zahtjeva iz ranijeg perioda do kraja 2016. godine. Do sada je legalizovano preko 5.000 objekata. Važno je napomenuti da građani koji imaju aktivne zahtjeve, ne moraju podnositi nove zahtjeve. Ako se pokaže da je novi zakon po njih povoljniji, biće rješavani po odredbama novog zakona”, pojasnio je šef Odsjeka za legalizaciju Grada Banjaluka Vuk Višekruna.

Investitor, odnosno vlasnik bespravno sagrađenog objekta, plaća naknadu za uređenje građevinskog zemljišta i rentu obračunatu za korisnu površinu objekta koji je predmet legalizacije, što obračunava nadležno odjeljene u jedinicama lokalne samouprave. Za socijalne kategorije, svaka opština ili grad ima mogućnost uvođenja subvencija.

“Ako investitor, odnosno vlasnik bespravnog objekta zahtjev za legalizaciju ne podnese u narednih šest mjeseci, osim pomenutih naknada dodatno plaća i naknadu za legalizaciju koja iznosi 20 odsto od obračunatog iznosa tih naknada”, rečeno nam je iz Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Cilj Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata jeste da što prije budu ozakonjeni, kao i da bude spriječeno dalje nanošenje štete javnim prihodima. Prethodni rok za legalizaciju dao je rezultate, ali je na terenu i dalje veliki broj bespravnih graditelja koji nisu podnijeli zahtjev i nisu ušli u proceduru rješavanja statusa nelegalnih objekata.

Previous Nikao novi prelaz, a mosta ni na vidiku
Next Šipkama brutalno pretukli bivšeg borca Vojske RS u porodičnoj kući

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *