Parlamentarci lažirali kilometražu na putnim nalozima


Iako su državni revizori finansijsko poslovanje Parlamentarne skuštine BiH za 2017. godinu ocijenili pozitivno, uvidom u izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH vidi se niz propusta ove zakonodavne institucije.

Naime, analizom Pravilnika o korištenju službenih vozila Parlamentarne skupštine revizori su utvrdili da interne evidencije o troškovima upotrebe vozila nisu u cijelosti ažurirane, pouzdane i svrsishodne, te da kod pojedinih naloga za upotrebu vozila nisu popunjene sve rubrike, broj pređenih kilometara, vrijeme polaska i dolaska, a kod utrošenog goriva i maziva ne navodi se broj računa, ne postoji ni kontrola evidencije o nabavci i zamjenama guma, a ne vodi se ni lični karton vozila.

Takođe, u pojedinim slučajevima, na putnim nalozima u zemlji, evidentirane su prilično velike udaljenosti između gradova, koje prema mjerljivim pokazateljima nisu validne i neprimjereno su veliki iznosi za loko vožnje u putnim nalozima.

“Nepouzdane i neažurne evidencije o troškovima upotrebe službenih vozila povećavaju rizik od nekontrolirane potrošnje sredstava odobrenih za upotrebu službenih vozila te se za dio troškova ne može potvrditi jesu li potrošeni namjenski”, upozoravaju revizori. Inače, na upotrebu vozila parlamentarci su potrošili 123.188 KM, i to je u odnosu na 2016. godinu manje za 2.456 KM, dok su na gorivo potrošli 57.159, a za popravak i održavanje 41.079.

Revizori navode i da je planom nabavke za prošlu godinu predviđeno pokretanje određenih nabavki u mjesecu neposredno pred ili nakon isteka roka punovažnosti postojećih ugovora, te da su određene nabavke robe i usluga iz tekućih izdataka (kontinuirane nabave) realizirane od postojećih dobavljača, nakon isteka roka punovažnosti ugovora, odnosno produžavani su ugovori s postojećim dobavljačima i kao jedan od primjera navode da je u septembru 2015. godine istekao ugovor za nabavku tonera i da do ovog izvještaja nije bio potpisan novi zbog poništavanja postupaka. Takođe, Parlamentarna skupštine nije tražila ni licencu za Windows operativni sistem, što nije u skladu s Enterprise Subscricption Agreement (ESA ugovorom), čiji je korisnik.

Revizori su konstatovali i da angažman osobe na mjestu savjetnika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine nije odgovarajući, jer je ovo radno mjesto sistematizovano Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta. U izvještaju su potcrtani i značajni izdaci koji se odnose na izdatke za obavljanje funkcije poslanika i delegata (328.602 KM) i ugovore o djelu (67.151 KM). Značajniji ugovori vezani su za angažman savjetnika predsjedavajućeg Predstavničkog doma (25.687 KM), osam vozača (19.820 KM), stručnog savjetnika u sektoru za financije (10.182 KM) i kurira (10.182 KM). Revizori upozoravaju i na usluge reprezentacije, koje su u prošloj godini iznosile 130.863 KM. Od toga, izdaci za neposrednu potrošnju iznose 84.316 KM, a 46.547 KM odnosi se na klubove.

“Uvidom u pojedine račune sredstava interne reprezentacije ponovno se nismo uvjerili da su korisnici koristili usluge hrane i piće u okviru dozvoljenih limita s jasnim povodom i obrazloženjima nastanka troška, što u pitanje dovodi samu svrhu reprezentacije i stvarnu namjenu odobrenih sredstava”, stoji u izvještaju revizora.

Parlamentaraci smatraju da su revizori morali djelovati u skladu s nalazima i izvještaj ocijeniti, ako ne negativnim s isticanjem predmeta, onda barem s rezervom.

“Ne razumijem kako izvještaj može biti ocijenjen pozitivnim, a sadržati niz primjedaba”, kazao je Mirsad Isaković (SBB), član Komisije za finansije i budžet.

Dušanka Majkić, poslanik SNSD-a, ističe da je zabrinjavajuće da je od preporuka revizije za 2016. godinu Parlamentarna skupština BiH ispunila samo dvije, realizacija pete je u toku, a pet uopšte nije realizovano.

“Ako uzmemo u obzir da je u ovom izvještaju za 2017. godinu dato 18 novih preporuka, to znači da će u sljedećem izvještaju Parlamentarna skupština morati ispuniti 28 preporuka, što nije realno”, kazala je Majkićeva.

Kontrolisane 74 institucije
Ured za reviziju institucija BiH kontrolisao je rad 74 institucije za prošlu godinu.

Od 74 institucije njih četiri dobile su mišljenja s rezervom i skretanjem pažnje – pri čemu je jedna institucija dobila mišljenje s rezervom na usklađenost sa zakonima i propisima, dvije na finansijske izvještaje te jedna i na usklađenost i na finansijske izvještaje. Revizori su 56 institucija ocijenili pozitivno uz skretanje pažnje, te 13 čisto pozitivnih mišljenja. U jednom slučaju, zbog ograničenosti obima revizije, revizori su se suzdržali od davanja mišljenja.

Predsjedništvo BiH potrošilo 368.771 KM na vozila
Predsjedništvo BiH u prošloj godini potrošilo je ukupno 368.771 KM za upotrebu službenih vozila, od čega je izdvojeno 239.795 KM za nabavku četiri automobila, ustanovili su državni revizori.

“Predsjedništvo je, zaključno sa 31. decembrom 2017, raspolagalo sa 36 vozila”, stoji u izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH.

(Nezavisne novine)

Previous Milena Dravić i “Krijumčareći Hendriksa” na otvaranju festivala u H. Novom
Next Uskoro pravilnik o upotrebi dronova u BiH

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *