Na konkurs za dva mjesta zaposlili četiri službenika


SARAJEVO – Bez saglasnosti Savjeta ministara BiH Ministarstvo civilnih poslova BiH primjenom instituta rezervnih listi i internim premještanjem državnih službenika zaposlilo je šest državnih službenika, a “pogrešnim” tumačenjem zakona na dva raspisana konkursa primali su dodatna četiri službenika.

Ovo se u suštini navodi u revizorskom izvještaju Ministarstva civilnih poslova BiH, čije prošlogodišnje poslovanje je ocijenjeno mišljenjem s rezervom i to isključivo zbog zapošljavanja državnih službenika.

Naime, Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH zapošljavanje državnih službenika moguće je putem javnog oglasa i aktiviranjem rezervnih listi. Praktično svi uspješni kandidati osim onoga koji je postavljen na odgovarajuće radno mjesto stavljaju se na rezervnu listu za to mjesto, a ta rezervna lista za određeno radno mjesto važeća je sve dok postavljeni kandidati ne prođu probni rad u skladu sa zakonom i primjenjuje se, recimo, u slučajevima kada se radno mjesto uprazni iz bilo kog zakonskog razloga unutar trajanja probnog rada.

“Na dva radna mjesta izvršeni su premještaji po dva puta, što znači da je postavljeni državni službenik koji je bio na probnom radu interno premješten i na njegovo mjesto je postavljen prvi uspješni kandidat sa rezervne liste. Potom je i taj državni službenik interno premješten i postavljen je drugorangirani sa rezervne liste uspješnih kandidata. Tako su za raspisana dva radna mjesta po javnom konkursu primljena dodatna četiri državna službenika primjenom instituta rezervnih listi”, navodi se u revizorskom izvještaju Ministarstva civilnih poslova BiH za 2017. godinu i naglašava da zapošljavanje u određenim slučajevima nije bilo uz dosljednu primjenu Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

Ministarstvo civilnih poslova BiH koje vodi Adil Osmanović iz SDA u 2017. godini obezbijedilo je saglasnost Savjeta ministara BiH za prijem četiri državna službenika i jednog zaposlenog, a osim toga, kako su naveli revizori, primjenom rezervnih listi primljeno je još šest državnih službenika za koje nije obezbijeđena saglasnost Savjeta ministara BiH.

“U određenim slučajevima državni službenici interno su premještani samo 15 dana nakon postavljanja, što je uzrokovalo prijem dodatnog državnog službenika sa rezervne liste”, naveli su revizori, navodeći da je u toku prošle godine u ovom ministarstvu izvršeno osam internih premještaja državnih službenika, dok je u toku probnog rada izvršeno premještanje četiri državna službenika.

Zanimljivo je da je za sve sprovedene interne premještaje Ministarstvo civilnih poslova BiH dobijalo prethodnu saglasnost Agencije za državnu službu institucija BiH koja, kako navode revizori, nije tražila nikakva dodatna obrazloženja zašto je neophodno to premještanje.

“Nismo imali nikakav zakonski osnov da odbijemo saglasnost za interno premještanje. Mi smo dali svoje mišljenje i revizorima i tamo naveli da je Ministarstvo odgovorno za dosljednu primjenu zakona. Dobijemo urednu dokumentaciju u kojoj se traži saglasnost za premještaj sa saglasnošću onog koji se premješta i u okviru istog nivoa se vrši premještaj i šta mi da uradimo. Jednostavno nemamo zakonsku mogućnost da odbijemo takvu saglasnost”, rekao je Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu BiH.

Ukupan broj zaposlenih u Ministarstvu civilnih poslova sa 31. decembrom 2017. godine bio je 150, koliko je budžetom i odobreno. Prema prezentovanim podacima, u izvještajnom periodu Ministarstvo je napustilo 15 lica, dok je 12 lica zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme.

(Nezavisne Novine)

Previous Hajdi Klum o vezi sa 16 godina mlađim momkom
Next Državljani BiH okupirali "Beograd na vodi"

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *