Onlajn registracija preduzeća u Srpskoj od 2019.


Elektronska registracija preduzeća u Republici Srpskoj biće moguća naredne godine, najavio je ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić.

Klokić je ovo rekao u okviru pitanja koje mu je postavio narodni poslanik Marko Vidaković.

– Elektronska registracija poslovnih subjekata podrazumijeva da građani mogu onlajn, odnosno od kuće posredstvom interneta da registruju svoje firme. Kada možemo očekivati provođenje tog projekta i koji su efekti koje Vlada RS očekuje u prvoj godini – bilo je pitanja Vidakovića.

– Kada je u pitanju vremenski okvir za finalnu primjenu projekta u praksi, sve aktivnosti teku trenutno prema planu, koji predviđa mogućnost potpune primjene u 2019. godini. Naravno, realizacija u značajnoj mjeri zavisi i od brzine realizacije aktivnosti na terenu, kao što su digitalizacija sudske arhive, nabavka hardvera i softvera i slično – rekao je Klokić.

U sistem koji će omogućavati elektronsku registraciju direktno će elektronski biti uvezane sljedeće institucije: nadležni registarski sudovi, Poreska uprava, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge, notari, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležni organi jedinica lokalne samouprave, kao i komercijalne banke.

Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Zlatan Klokić

U početku je predviđeno da je e-registracija moguća za d.o.o. i preduzetnike, što je i praksa u većini zemalja koje imaju sistem elektronske registracije. To znači da zainteresovano fizičko ili pravno lice treba da prethodno posjeduje kvalifikovani elektronski sertifikat koji je izdan od strane kvalifikovanog sertifikacionog tijela sa sjedištem u Republici Srpskoj (Agencija za informaciono društvo), odnosno BiH, ili od strane kvalifikovanog sertifikacionog tijela sa sjedištem na teritoriji Evropske Unije sa kojim Republika Srpska ima potpisan sporazum o međusobnom priznavanju.

Potom se prijavljuje na sistem elektronske registracije, tj. može pokrenuti i završiti postupak registracije privrednog društva ili preduzetničke radnje elektronskim putem, što uključuje dobijanje sudskog rješenja o registraciji/ili rješenja nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, poreskog broja, klasifikaciju djelatnosti. Važno je napomenuti da pribavljeni kvalifikovani elektronski sertifikat može služiti i za bilo koju drugu elektronsku uslugu.

Direktni efekti primjene ovog sistema za krajnje korisnike se odnose na dodatno skraćenje vremena, procedura i troškova potrebnih za početak poslovanja, a posljedično i poboljšanje pozicije na Doing Business listi. Takođe će biti omogućeno i dobijanje određenih sudskih izvoda elektronski.

Postepeno, u narednom periodu, očekuju se značajni pozitivni efekti koji će se ogledati u činjenici da će sve više zainteresovanih podnosilaca zahtjeva za registraciju koristiti usluge elektronske komunikacije sa nadležnim organima, budući da će registracija poslovnog subjekta biti brža, jeftinija i jednostavnija.

Efekte primjene ovog sistema osjetiće i institucije kroz proces digitalizacije arhive, stvaranje validnih i dobro uvezanih baza podataka i automatsku razmjenu informacija među institucijama.

– Ključni efekat ovog projekta ogleda se u činjenici da će biti stvorene pretpostavke za značajniju primjenu elektronskih usluga u Republici Srpskoj, od kojih je ova prva značajnija sa velikim brojem učesnika – dodao je Klokić.

(Srpska Info)

Previous BIHAĆ NA NOGAMA ZBOG MIGRANATA Građani protestuju na trgu, Srbi povratnici u svom selu
Next U ITALIJI MASOVNA HISTERIJA, PREDSJEDNIK NAPOLIJA “BOCKA” RIVALA IZ TORINA “Ronaldo je na zalasku karijere, rizičan je to posao”

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *