Iz IPA fondova više od 300 miliona KM za BiH


Evropska komisija danas je usvojila revidirani Indikativni strateški dokument za BiH za period 2014-2020. godina, prema kojem je za BiH za period od 2018. do 2020. godine planirano više od 300 miliona evra pretpristupne pomoći, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

Indikativni strateški dokument ažuriran je kako bi u obzir bila uzeta najrelevantnija dešavanja u okviru procesa EU integracija i dosadašnji rezultati postignuti u različitim oblastima intervencija, a kao rezultat revizije važenje dokumenta, koji je pokrivao period do 2017. godine, produženo je do 2020. godine.

S obzirom na napredak koji je postignut od 2014. godine u razvoju strategija za BiH u ključnim prioritetnim sektorima, revidirani Indikativni strateški dokument uključuje nove sektore za podršku BiH iz IPA dva fondova, kao što su poljoprivreda i ruralni razvoj, životna sredina i energetika, sa povećanom ukupnom finansijskom raspodjelom.

Ukupni indikativni iznos raspodijeljenih sredstava za period 2018-2020. iznosi 314,9 miliona evra.

Za period 2018-2020. godina BiH će nastaviti da koristi pomoć iz IPA dva fondova za sprovođenje reformi javne uprave, uključujući i upravljanje javnim finansijama.

Podrška vladavini prava dodatno će unaprijediti pristup pravdi za sve građane, kao i koordinaciju i kapacitete za upravljanje granicama, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Pomoć u okviru IPA dva podržaće i dalje reforme kako bi bila obezbijeđena zaštita osnovnih prava, posebno najranjivijih grupa, uključujući Rome, izbjeglice i interno raseljena lica.

IPA će nastaviti sa podrškom reformama u sektoru obrazovanja, zapošljavanja i socijalne zaštite, sa fokusom na reforme institucija za rad i zapošljavanje.

Iz Delegacije EU u BiH navode da će podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju doprinijeti povećanju konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i boljem životnom standardu poljoprivrednika i stanovništva u ruralnim zajednicama.

Slično tome, uključivanje sektora životne sredine i energetike za pomoć u okviru IPA dva ključno je za podršku usvajanju zakona usklađenih s EU i ulaganja u infrastrukturu, posebno u upravljanju vodama i otpadom, civilnoj zaštiti i upravljanju rizicima od poplava, te klimatskim politikama, uključujući energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, navodi se u saopštenju.

Podrška u energetskom sektoru uslovljena je usvajanjem sveobuhvatne strategije za cijelu zemlju, dodaju iz Delegacije EU u BiH.

(Srna)

Previous Ivanić: Kontrola granice najbitnija, sve ostalo je "presipanje iz šupljeg u prazno"
Next Utvrđen identitet POGINULIH RADNIKA u Banjaluci

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *