Posts in tag

revizija


SARAJEVO – Posebno radno tijelo koje se bavi nalazima revizije oba doma Parlamenta Federacije BiH formirano je tek prije nekoliko sedmica, iako je Parlament konstituisan još prije skoro dvije godine. Za to vrijeme Ured za reviziju institucija FBiH radio je  finansijske revizije koje su  nedvojbeno pokazale da se javni novac troši netransparentno, da se ne …

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u 2018. provelo ukupno 302 postupka javnih nabavki ukupne ugovorene vrijednosti 17.607.361 KM sa PDV, ne uključujući vrijednost šest postupaka koji su pokrenuti u 2018, a procedura nastavljena u 2019. godini, navela je Glavna služba za reviziju javnog sektora Srpske. U revizorskom izvještaju MUP RS za 2018. naveli su …

Prema nalazima Kancelarije za reviziju institucija BiH, stimulacije isplaćene u toku 2017. za četvrtinu su više u odnosu na prethodnu godinu.”Iznos ukupno isplaćenih stimulacija po zaposlenom kreće se u rasponu od 143 KM za radnice na održavanju čistoće do 1.948 KM za stručnog savjetnika-inspektora za strance, koji obavlja poslove nepopunjenog radnog mjesta šefa kabineta direktora”, …

Interna revizija Centra za uklanjanje mina BiH: upravljanje novcem nije transparentno! Interna revizija Centra za uklanjanje mina u BIH dala je negativno mišljenje poslovanju Centra. Obuhvatajući nekoliko segmenata, Jedinica za internu reviziju ministarstva civilnih poslova BIH u izvještaju u koji je Info Balkan imao uvid, konstatuje da trošenje, odnosno upravljanje s novcem nije transparentno. Centar …