Posts in tag

revizor


Sarajevo – Realizacija preporuka koje revizori svake godine šalju institucijama BiH da bi popravili njihovu finansijsku disciplinu nije još na zavidnom nivou jer na sceni imamo nedomaćinski odnos prema javnom novcu, a nemamo mehanizme za utvrđivanje odgovornosti za štetu nanesenu budžetu i to mora da se mijenja. Kazao je to za “Glas Srpske” glavni revizor …